Våre avls katter er DNA testet for mutasjonen A31P i genet MyBPC3.
Selv om disse testene tas fins det også andre årsaker til HCM. Derfor gir det ingen garantier for at katten ikke kan utvikle HCM.

 
Noen av kattene er testet for SMA og PK.Def
og genmutasjonen 2 A74T