En rasekatt er en katt med stamtavle! Har ikke katten stamtavle er det en huskatt uansett avstamning.

Denne boken vil jeg anbefale til de av dere som har katt eller har tenkt å få dere en.